"Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở tron…

“Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở, nơi đêm rồi ngày” Nãy phi xe về, tự dưng nghe thấy lấp loáng bài hát của Phan Mạnh Quỳnh, đúng bài mà dạo này mình rất hay nghe. Ngồi trà chanh ở …

Đọc thêm"Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở tron…

BỚI LÔNG TÌM VẾT Nay, đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày mà ông Táo về giời, cũng là…

BỚI LÔNG TÌM VẾT Nay, đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày mà ông Táo về giời, cũng là cái ngày mà “ông chú” Viettel thực hiện cuộc gọi bằng 5G đầu tiên trên thiết bị do “ông chú” này tự chủ sản xuất. Đáng nhẽ với thành tựu này, người ta phải vì sau này …

Đọc thêmBỚI LÔNG TÌM VẾT Nay, đúng ngày 23 tháng Chạp, ngày mà ông Táo về giời, cũng là…